Aktualitātes

Sveicam valsts svētkos!

16 • 11 • 2017
Ievēlies par ilgtspējīgu Latviju! Read more

Paziņojums par SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

05 • 09 • 2017
Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide. Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604). Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114. Read more

Sabiedriskās apspriešanas protokols par Nordic Plast paredzētā polimēru un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveidi

06 • 07 • 2017
Iepazīsties ar protokolu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Read more

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

20 • 06 • 2017
Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide. Read more

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv