Aktualitātes

Paziņojums par SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

05 • 09 • 2017
Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide. Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604). Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114. Read more

Sabiedriskās apspriešanas protokols par Nordic Plast paredzētā polimēru un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveidi

06 • 07 • 2017
Iepazīsties ar protokolu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Read more

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

20 • 06 • 2017
Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide. Read more

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv