Sabiedriskās apspriešanas protokols par Nordic Plast paredzētā polimēru un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveidi

Aplūko kartē

Aplūko kartē

06.07.2017

2017. gada 30. jūnijā, Olaines kultūras centra Mazajā zālē notika SIA "NORDIC PLAST" paredzētās darbības - polimēru un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide - ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

SIA "NORDIC PLAST" pārstāve Zane Rupenheite klātesošos informē par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē apskatāmajiem jautājumiem, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kā arī par līdz šim veiktajām darbībām un turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma kārtību. Sanāksmes gaitā Zane Rupenheite sniedz atbildes uz klātesošo jautājumiem un izklāsta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma saturu.

Sanāksmes protokols pieejams šeit.

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv