Mūsdienīga polimēru testēšana

Mūsu laboratorijas mērķis ir testēt polimēru materiālus, iepakojumu un produktus, lai palīdzētu noteikt to atbilstību aprites ekonomikas prasībām.

Laboratorijas metodes

Laboratorija šobrīd atrodas akreditācijas procesa noslēguma fāzē saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

Laboratorijas darba organizācija balstās uz LVS EN ISO/IEC 17025:2017standarta prasībām, kā arī efektivitātes programmas LEAN (metodes – 5S, Kaizen un Asaichi) pamatprincipiem.

Termoplastisku kausējumu masa plūsmas ātrums (MFR)
Plastmasas. Termoplastisko kausējumu masas plūsmas ātruma (MFR) un tilpuma plūsmas ātruma (MVR) noteikšana. 1.daļa Standarta metode (ISO 1133-1:2022) A daļa
Pelnu saturs
Plastmasas. Pelnu noteikšana. 1. daļa: Vispārīgas metodes (ISO 3451-1:2019) A daļa
Kalometriska efekta maksimuma temperatūra, kušanas entalpija
Plastmasas. Diferenciālā skenēšanas kalorimetrija (DSC). Temperatūras un kušanas un kristalizācijas entalpijas noteikšana (ISO 11357-3:2018)
FTIR- Furje spektroskopija

Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju

Paraugi testēšanai tiek pieņemti pirmdienās – piektdienās no 9.00 līdz 16.00.