Resursu patēriņa samazināšana

"Nordic Plast" ilgtspējas stratēģija, kas balstīta uz principu saskatīt visā vērtību, integrē vides sociālo atbildību un korporatīvo pārvaldību uzņēmuma vērtību pamatā.

Ilgtspēja

Grupas biznesa darbība vērsta uz aprites ekonomikas un dabai draudzīgiem principiem. Mūsu mērķis ir ne tikai samazināt resursu patēriņu un ar uzņēmuma darbību radīto emisiju apjomu, bet arī ieviest energoefektīvus risinājumus.

SIA “Nordic Plast”, kas ir daļa no Eco Baltia grupas, uztver savu ilgtspējas stratēģiju kā uzņēmējdarbības vides, sociālo un pārvaldības faktoru integrāciju. Mēs apzināmies, ka klimata pārmaiņas, piesārņojuma kontrole un atbildīga resursu izmantošana ir kritiskas problēmas, kurām nepieciešama pastiprināta uzmanība.
Vides aizsardzība ir mūsu galvenā prioritāte, un mēs esam apņēmušies praktizēt atbildīgu uzņēmējdarbību, lai sasniegtu mūsu 2030. gada mērķus, kas paredz pozitīvu ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Sociālajā jomā mēs koncentrējamies uz veselību un drošību, darbinieku profesionālo attīstību un vērtības radīšanu mūsu ieinteresētajām pusēm.
Turklāt, mēs esam apņēmušies attīstīt savu uzņēmumu kā sabiedrības un uzņēmējdarbības dalībnieku, kas veicina ekonomisko labklājību ar ētisku un inovatīvu pieeju.

Īstermiņa mērķi (2023-2024)

 • Iestatīt zinātniski pamatotus mērķus (SBTs)
 • Kalkulāciju un uzstādījumu veikšana Scope 3 GHG emisijas mērķu sasniegšanai
 • Sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu izveidot LATAK akreditētu materiālu testēšanas laboratoriju

Vidēja termiņa mērķi (2025-2029)

 • Samazināts CO2 emisiju daudzums par 25% salīdzinot ar 2021.gadu
 • 100% no savāktajiem materiāliem tiek pārstrādāti
 • 100% no patērētās elektrības nāk no atjaunojamās enerģijas avotiem.
 • Izveidots atjaunojamās enerģijas punkts

Ilgtermiņa mērķi (2030-2050)

 • Sasniegt nulles neto siltumnīcas gāzu (GHG) emisijas visā vērtību ķēdē
 • Pozitīvu klimata pārmaiņu veicināšana:–
  • -pastāvīgi samazinot mūsu oglekļa pēdas nospiedumu
  • uzlabojot darbības ekoefektivitāti
  • iepērkot atjaunojamu un zemu oglekļa emisiju ziņā intensīvu enerģiju – optimizējot dabas resursu patēriņu