Mūžam augam un attīstāmies

Šīs pieejas pamatā ir ilgtspēja – galvenais virzītājspēks, kas uzsver aprites ekonomikas nozīmi uzņēmuma darbībā.

ISO sertifikāti ir pierādījums, ka uzņēmuma vadības sistēma un procesi atbilst noteiktiem starptautiskiem vides, kvalitātes, energopārvaldības un citiem standartiem. Tā ir kvalitātes zīme.

 

LVS EN ISO9001:2015 – Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)

LVS EN ISO 50001:2018 – Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)

LVS EN ISO 14001:2015 – Vides pārvaldības sistēmas. Prasības ar vadlīnijām lietošanai (ISO 14001:2015)

RecyClass – Recycling process certificate (certification compliant with EN 15343:2007)

EuCertPlast – Certificate of compliance

LVS EN ISO 14064-1 – Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sagatavošanai organizāciju līmenī)

Atkritumu pārstrādes veicināšana

ES Projekti

ES Projekti

Polimēru pārstrādes parks

2022. gadā SIA “NORDIC PLAST” īstenoja projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 1. atlases kārta ietvaros, pilnveidojot esošo ražošanas līniju. Projekta mērķis sasniegt augstākas ražības – 12 026 tonnas pārstrādāta materiāla gadā.