ES projekti

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

No 2023.gada jūlijā tika izsludināts publiskais iepirkums: Iekārtu piegāde esošās ražošanas līnijas modernizācijai, Nr.NP/KF4, kā rezultātā tika noslēgts līgums ar UAB Motecha, par jauna drupinātāja, 2 centrifīgu piegādi un uzstādīšanu līdz 2023.gada 28.decembrim.

20.09.2023.

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

No 2023.gada janvāra notiek aktīvs iekārtas ieregulēšanas process, kura gaitā tiek uzlabota, efektivizēta iekārtas darbība. Ieregulēšanas un uzlabošanas process tiks turpināts, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu maksimālās jaudas un paaugstinātu iekārtas efektivitāti. Tiek plānots, ka ieregulēšanas process tiks pabeigts līdz 2023.gada decembrim.

20.06.2023.

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Saskaņā ar pirkuma līgumu par  Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu un esošo iekārtu modernizāciju, 2022.gada decembrī tika pabeigti jaunās priekššķirošanas līnijas montāžas darbi un līnija tika palaista darbībā testa režīmā. 

Tiek plānots, ka līdz 2023.gada jūnijam notiks iekārtas palaišanas un ieregulēšanas process.

Informācija publicēta 20.12.2022

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Saskaņā ar pirkuma līgumu par  Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu un esošo iekārtu modernizāciju, 2022.gada jūlijā un septembrī tika piegādātas kārtējās komplektējošās ražošanas iekārtas detaļas.

Savukārt 2022.gada 22.augustā tika uzsākti iekārtas montāžas darbi, kas intensīvi turpinās.

Informācija publicēta 20.09.2022

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Saskaņā ar pirkuma līgumu par  Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu un esošo iekārtu modernizāciju, 2022.gada jūnijā tika piegādātas pirmās komplektējošās ražošanas iekārtas detaļas.

2022.gada 16.jūnija preču pieņemšanas - nodošanas akts.

Informācija publicēta 17.06.2022

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

09.02.2022. tika parakstīts pirkuma līgums  par  Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu un esošo iekārtu modernizāciju

Informācija publicēta 22.02.2022

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

8.10.2021. tika izsludināts iepirkums - Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF3. Šobrīd notiek vērtēšanas process. 

Informācija publicēta 20.12.2021

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Informācija publicēta 14.09.2021

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Informācija publicēta 13.05.2021

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

Informācija publicēta 12.02.2021

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).
2020. gada 4.ceturksnī turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 30.11.2020

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2020. gada 3. ceturksnī turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 10.08.2020

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).
2020. gada 2. ceturksnī turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.05.2020

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).
2020. gada 1. ceturksnī turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 10.02.2020

 

 

Turpinās noslēguma procedūra SIA “NORDIC PLAST” projektam, par kuru  2019.gada 11.februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA "Nordic Plast” ražošanas apgaismojuma nomaiņa uz LED” (projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/024) īstenošanu.

Turpmākos 5 gadus, no noslēguma maksājuma saņemšanas, tiks nodrošināta projekta rezultātu uzskaite un atskaitīšanās CFLA.

Informācija publicēta 01.01.2020. 


SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).
2019.gada 4.cet turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 12.12.2019

 

Turpinās noslēguma procedūra SIA “NORDIC PLAST” projektam, par kuru  2019.gada 11.februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA "Nordic Plast” ražošanas apgaismojuma nomaiņa uz LED” (projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/024) īstenošanu.

Turpmākos 5 gadus, no noslēguma maksājuma saņemšanas, tiks nodrošināta projekta rezultātu uzskaite un atskaitīšanās CFLA.

Informācija publicēta 01.10.2019. 


SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).
2019.gada 3.cet. turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.08.2019

 

Turpinās noslēguma procedūra SIA “NORDIC PLAST” projektam, par kuru  2019.gada 11.februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA "Nordic Plast” ražošanas apgaismojuma nomaiņa uz LED” (projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/024) īstenošanu.

Turpmākos 5 gadus, no noslēguma maksājuma saņemšanas, tiks nodrošināta projekta rezultātu uzskaite un atskaitīšanās CFLA.

Informācija publicēta 01.07.2019. 


 SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2019.gada 2.cet. turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.05.2019

 

Veiksmīgi noslēdzies SIA “NORDIC PLAST” projekts, par kuru  2019.gada 11.februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA "Nordic Plast” ražošanas apgaismojuma nomaiņa uz LED” (projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/024) īstenošanu.

Turpmākos 5 gadus, no noslēguma maksājuma saņemšanas, tiks nodrošināta projekta rezultātu uzskaite un atskaitīšanās CFLA.

Informācija publicēta 01.03.2019.

 

SIA “NORDIC PLAST” 2019.gada 11.februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA Nordic Plast” ražošanas apgaismojuma nomaiņa uz LED” (projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/024) īstenošanu.

Projekta mērķis ir nomainīt esošo SIA “Nordic Plast” ražošanas telpu apgaismojumu pret jaunu energoefektīvāku (LED apgaismojumu), lai ietaupītu energoresursus vismaz 73,33 MWh gadā.

Informācija publicēta 12.02.2019.

 

 SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2019.gada 1.cet. turpinās iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.02.2019 

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2018.gada 4.cet notiek iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 12.12.2018.

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2018.gada 4.cet notiek iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 12.08.2018.

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2018.gada 3.cet notiek iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.08.2018.

 

SIA “NORDIC PLAST” turpina īstenot projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005).

2018.gada 2.cet notiek iepirkuma “Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2” vērtēšanas process.

Informācija publicēta 08.05.2018.


SIA “NORDIC PLAST” 2018.gada 8.janvārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par projekta “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” (projekta identifikācijas Nr. 5.2.1.2/17/A/005) īstenošanu.

Projekta mērķis ir būtiski uzlabot polimēru atkritumu (PP, HDPE, LDPE) pārstrādes iekārtas, lai iegūtu 12026 t pārstrādātu polimēru atkritumu vidēji gadā.

Informācija publicēta 08.02.2018.

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv