KPFI projekti

Nordic Plast uzlabo energoefektivitāti 

SIA “Nordic Plast” ir noslēdzis 2013.gada 31.oktobra līgumu Nr.KPFI-15.2/29 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „SIA „NORDIC PLAST” granulu ražošanas līnijas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu.  

2014.gada jūnijā ir noslēgusies projekta īstenošana. Projektā rekonstruēta uzņēmuma granulu ražošanas līnija, daļēji nomainot ražošanas tehnoloģiskās iekārtas ar jaunām un energoefektīvākām plastmasas granulu ražošanas tehnoloģiskām iekārtām. Nomainot ražošanas iekārtas ar energoefektīvākām, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 330 716,48 kgCO2/gadā. Pašlaik notiek gala atskaišu sagatavošanas darbi, lai tos iesniegu  SIA „Vides investīciju fondam”.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1 207 735,78, no kurām attiecināmās izmaksas ir LVL 930 475,77. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums sastāda LVL 418 248,86 jeb 44,949999% no attiecināmajām izmaksām. 

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv