Mūžam augam un attīstāmies

Šīs pieejas pamatā ir ilgtspēja – galvenais virzītājspēks, kas uzsver aprites ekonomikas nozīmi uzņēmuma darbībā.
Atkritumu pārstrādes veicināšana

ES Projekti

ES Projekti

Polimēru pārstrādes parks

2022. gadā SIA “NORDIC PLAST” īstenoja projektu “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks” pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 1. atlases kārta ietvaros, pilnveidojot esošo ražošanas līniju. Projekta mērķis sasniegt augstākas ražības – 12 026 tonnas pārstrādāta materiāla gadā.