Mūžam augam un attīstāmies

Šīs pieejas pamatā ir ilgtspēja – galvenais virzītājspēks, kas uzsver aprites ekonomikas nozīmi uzņēmuma darbībā.

ISO sertifikāti ir pierādījums, ka uzņēmuma vadības sistēma un procesi atbilst noteiktiem starptautiskiem vides, kvalitātes, energopārvaldības un citiem standartiem. Tā ir kvalitātes zīme.

 

LVS EN ISO9001:2015 – Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)

LVS EN ISO 50001:2018 – Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)

LVS EN ISO 14001:2015 – Vides pārvaldības sistēmas. Prasības ar vadlīnijām lietošanai (ISO 14001:2015)

RecyClass – Recycling process certificate (certification compliant with EN 15343:2007)

EuCertPlast – Certificate of compliance

LVS EN ISO 14064-1 – Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sagatavošanai organizāciju līmenī)