Sertifikācija


LVS EN ISO9001:2015 – Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)

LVS EN ISO 50001:2018 – Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)

LVS EN ISO 14001:2015 – Vides pārvaldības sistēmas. Prasības ar vadlīnijām lietošanai (ISO 14001:2015)

RecyClass – Recycling process certificate (certification compliant with EN 15343:2007)

EuCertPlast – Certificate of compliance

LVS EN ISO 14064-1 – Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sagatavošanai organizāciju līmenī)