Korporatīvā pārvaldība

"Nordic Plast" ilgtspējas stratēģija, kas balstīta uz principu saskatīt visā vērtību, integrē vides sociālo atbildību un korporatīvo pārvaldību uzņēmuma vērtību pamatā.

Korporatīvā pārvaldība

Taisnīgums un vienlīdzība visos procesa posmos uzņēmējdarbībā. Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir integritāte un ētikas principi, lai nodrošinātu visaugstākos godīguma un vienlīdzības standartus visā uzņēmumā, kā arī mūsu vērtību ķēdē, nodrošinot sabiedrības vajadzības ilgtspējīgai izaugsmei un līderībai.

 

Ētikas kodekss

Sadarbības partnera ētikas kodes

Risku vadības politika

 

Mūsu uzņēmumu pamatmērķis ir radīt katru turpmāko vienību, izmantojot mazāk resursu nekā iepriekšējā ražojuma ciklā.  Šim mērķim mēs pastāvīgi sekojam tehnoloģiju attīstībai, ieguldām inovācijās un jaunās iekārtās, lai saglabātu savu konkurētspēju Eiropas tirgū un nostiprinātu pozīcijas.

Mēs augstu vērtējam un pielietojam KAIZEN pieeju un LEAN metodes biznesa procesos, kas ļauj mums nepārtraukti pilnveidoties un optimizēt darbību.

“Eco Baltia” uzņēmumi ir aktīvi biedri Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijā, Latvijas Darba devēju konfederācijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrībā, atspoguļojot mūsu apņemšanos uzņēmējdarbības uzlabošanai un kopējās ilgtspējības attīstībai.

Īstermiņa mērķi (2023-2024)

 • “Nulles incidenti” ar juridiskām neatbilstībām un finansiālām sankcijām
 • Klientu apmierinātības rādītājs > 7,5 skalā no 1-10 ballēm

 • Reizi ceturksnī organizēt starpvalstu tikšanos, lai apspriestu aktuālitātes nozares likumdošanas izmaiņās.
 • Sasniegt “nulles incidentu” mērķi ar tiesību aktu neievērošanu un finansiāliem sodiem.

Vidēja termiņa mērķi (2025-2029)

 • “Nordic Plast” klientu vērtējuma rekomendācijas indekss   > 8,0, 10 baļļu vērtējumā
 • Vadošais uzņēmums plastmasas pārstrādes sekotrā

 • >90% darbinieku atalgojums ir atbilstoši tirgus vidējajam līmenim

 • Attīstīt partnerattiecības ar ārējām asociācijām un organizācijām pasaules tirgos

Ilgtermiņa mērķi (2030-2050)

Ceļā uz aprites ekonomiku:

 • Attīstīt un paplašināt sadarbību ar starptautiskiem vides un ilgtspējas līderiem, un  aprites ekonomiku saistītām organizācijām
 • Kļūt par līderi aprites ekonomikas jautājumos
 • Piedāvāt klientiem inovatīvus un ilgtspējīgus pakalpojumus un risinājumus
 • Samazināt plastmasas atkritumu nonākšanu vidē